Algemene Hulpdienst

Vervoersdienst, klussen- en tuindienst, oppas- en maatjesdienst

 

Herkent u dit?

Wie kan mij helpen met het ophangen van een lamp?
Wie helpt mij een keer in de tuin?
Ik moet ergens naar toe, maar heb geen vervoer.
Voor ritten in het dorp bedraagt de vergoeding € 1,50 enkele rit.
Voor vervoer buiten het dorp bedraagt de vergoeding € 0,30 per km. plus eventueel parkeergeld.
Het zou fijn zijn als iemand de boodschappen voor mij kan ophalen of met mij mee wil om samen de boodschappen te doen.
Heeft iemand tijd om mij eens voor te lezen? Zelf zie ik niet zo best meer.
Oppassen / gezelschap houden
Deze en andere zaken kunnen een probleem voor u zijn. Maar wie zou u erbij kunnen helpen? Soms is er familie of zijn er buren of kennissen.

Maar wat als er niemand is waar u een beroep op kunt doen.

De Algemene Hulpdienst ”GRAAG GEDAAN” Lemelerveld kan u daar misschien bij helpen.

 

De Algemene Hulpdienst is er om iedere inwoner van Lemelerveld praktische hulp te bieden.

Zij wil inspringen wanneer men van beroepsinstellingen, familie, buren of kennissen (vooralsnog) geen hulp kan krijgen.

Ook kan de Algemene Hulpdienst een belangrijke bijdrage zijn in het tot stand brengen van sociale contacten.

De Algemene Hulpdienst beschikt over vrijwilligers die, waar nodig, de helpende hand proberen te bieden.

De Algemene Hulpdienst wil aan uw hulpvraag voldoen via vrijwilligers.

Vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst willen ervoor zorgen dat u tevreden kunt zijn als u geholpen bent.

De hulp wordt door de vrijwilliger kosteloos geboden (met uitzondering van een onkostenvergoeding voor vervoer).

Door middel van de Algemene Hulpdienst willen wij u helpen, zodat u zolang als mogelijk is zelfstandig in uw eigen omgeving kunt blijven wonen.

 

Inmiddels is de Algemene Hulpdienst ook via de website www.wehelpen.nl bereikbaar.

 

WERKWIJZE

Stel dat u met een hulpvraag zit waar niemand u bij kan helpen.

In zo’n geval kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de Algemene Hulpdienst.

De contactpersoon benadert een vrijwilliger die mogelijk uw hulpvraag kan verzorgen.

Als dit lukt, wordt er contact gelegd tussen u en de vrijwilliger waarna er een afspraak gemaakt wordt wanneer de hulpvraag uitgevoerd zal/moet worden De vrijwilliger doet zijn/haar best om de hulpvraag naar uw tevredenheid af te werken.

Als hulp niet geboden kan worden door een vrijwilliger, zal de contactpersoon u doorverwijzen naar de instelling/organisatie waar wel aan uw hulpvraag voldaan kan worden.

 

De Algemene Hulpdienst ”Graag Gedaan” Lemelerveld is sinds  januari 2015 onderdeel van Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld.

De Algemene Hulpdienst is van maandag t/m vrijdag overdag te bereiken.

 

Vaak is bij de hulpvrager al bekend wanneer, hoe laat en waar men naar toe wil.

Daarom is het voor de goede afwerking belangrijk om zo vroeg als mogelijk (minimaal 24 uur van te voren) de hulpvraag bij de contactpersoon neer te leggen zodat deze de tijd heeft om een vrijwilliger te vinden.

 

ALGEMENE HULPDIENST ”GRAAG GEDAAN” LEMELERVELD

Contactpersoon:

mevr. Marion Koerhuis,

tel. 0572-372549

 

Bij geen gehoor kunt u bellen met:

mevr. Geke Pasman,

tel. 0572-371989

 

Of kantoor van Welzijn Lemelerveld (SWOL) te bereiken, tel. 0572-372882

E-mail: info@swolemelerveld.nl
Website: www.swolemelerveld.nl

 

Geef een reactie