Agenda jaarvergadering Plaatselijk Belang

Op dinsdag 12 februari 2019 organiseert Plaatselijk Belang haar jaarvergadering. Gelijk aan voorgaande jaren zal dit weer plaatsvinden in samenwerking met de gemeente Dalfsen. U wordt hier van harte voor uitgenodigd! 19.45 uur ontvangst met koffie, 20.00 uur aanvang jaarvergadering.

AGENDA VAN DE JAARVERGADERING
1. Opening.
2. Notulen ledenvergadering 2017.
3. Jaarverslag over het jaar 2017.
4. Buurtbus. Korte toelichting door voorzitter Willy Thijs.
5. Financieel jaarverslag.
6. Verslag kascommissie en (her-) benoeming kascommissie.
7. Bestuurszaken.
– aftredend: Maria Poelhekke.
– verkiesbaar: Lies Akkermans
8.1e deel presentatie door burgemeester Erica van Lente.
PAUZE.
9. 2e deel presentatie door de wethouders van de Gemeente
10. Behandeling schriftelijke vragen vanuit de zaal
11. Rondvraag
12. Sluiting van de avond door de voorzitter PB.
Noteer in uw agenda: dinsdag 12 februari 19.45 uur
bij café-restaurant Reimink, Lemelerveld

Ook niet-leden zijn van harte welkom, maar een lidmaatschap kost slechts € 5,- per jaar
Dus steun ons!

Plaatselijk Belang Lemelerveld-Dalmsholte
Secretariaat: Postbus 17, 8150 AA Lemelerveld
E-mail: info@pblemelerveld.nl – Banknummer NL 15 RABO 0127 8072 76

Geef een reactie