Agenda Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

11 februari 2020

 

Locatie: Café Reimink

Inloop: vanaf 19.30 uur

Aanvang vergadering: 20.00 uur

 

         Agenda

 1. Opening door de voorzitter Erik Jansen Holleboom
 2. Notulen ledenvergadering 12 februari 2019
 3. Jaarverslag 2018 en 2019
 4. Korte presentatie Duurzaam Leefbaar Lemelerveld
 5. Stand van zaken provinciale weg N 348
 6. Financieel jaarverslag
 7. Verslag kascommissie Jan Beukenkamp en Paul Stijns
 8. Bestuurszaken:
 • Aftredend: Yvette Wagenmans
 • Aftredend: Gé Nijboer
 • Verkiesbaar: Ietje Pauw

 

        Pauze

 

 1. Presentatie door B & W Dalfsen
 2. Behandeling schriftelijke vragen vanuit de zaal
 3. Rondvraag
 4. Sluiting van de avond door de voorzitter om 22.30 uur

Geef een reactie