Afscheid in coronatijd

“Saam Welzijn start een nieuw project ‘Afscheid in coronatijd’. Ouderenadviseur Alie Buit en mantelzorgconsulent Janny Velthuis kwamen op het idee om aandacht te geven aan dit onderwerp toen zij samen een webinar volgden over afscheid en de bijzondere periode waar we in leven. Het afscheid van een naaste vindt soms onder schrijnende omstandigheden plaats door corona, maar ook bij een afscheidsviering van een overledene moeten nabestaanden rekening houden met allerlei maatregelen. Daarnaast gaan opnames in zorginstellingen door. Geen sprake van een overlijden, maar wel een verhuizing en afscheid van thuis in coronatijd. Ook dat is verlies en brengt een rouwproces teweeg. Het project wordt vraaggericht opgezet. Dat wil zeggen dat we graag van belangstellenden willen horen waar behoefte aan is. Dat kan één-op-één contact zijn met bv lotgenoten/ervaringsdeskundigen, het kan een laagdrempelige inloop worden, maar ook themabijeenkomsten zullen tot de mogelijkheden behoren of wandelen met lotgenoten. Deelnemers aan het project staan centraal. Het is geen project met hulpverleners of therapie. In voorkomende gevallen wordt wel gezorgd voor c.q. verwezen naar specialistische hulp. In dit project staat elkaar ontmoeten als lotgenoten/ervaringsdeskundigen centraal. Meer informatie of opgave kan bij Alie Buit, tel. 06-51982259, email a.buit@saamwelzijn.nl of Janny Velthuis tel. 06-11276383, email j.velthuis@saamwelzijn.nl. In principe zijn er geen kosten verbonden aan deelname”

Deel dit:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Advertenties

Sukerbiet op Social Media

Andere berichten