Aanpassing openingstijden winkels op feestdagen

Door de gemeenteraad is op 25 maart 2019 het besluit genomen om koopzondagen op alle zondagen in de gemeente mogelijk te maken van 12:00 uur tot 18:00 uur. Na de invoering van dit besluit was het voor ondernemers en inwoners niet duidelijk of die openingstijden ook voor de feestdagen van toepassing waren. In aanvulling op dat besluit stelt het college op maandag 17 juni aan de raad voor om openingstijden voor winkels op feestdagen ook op te nemen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Dat geldt niet voor alle feestdagen, zo blijven op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag de winkels gesloten.

 

De aanpassing van de koopzondagen is opgenomen in de APV. Echter in de Winkeltijdenwet staat voorgeschreven op welke dagen en tijden winkels open mogen zijn op doordeweekse dagen, inclusief de zaterdagen, en op door de gemeente bepaalde zon- en feestdagen. Daarom voorziet de recente aanpassing in de APV van de koopzondagen niet in een regeling voor de feestdagen die onder de Winkeltijdenwet vallen. Voor deze dagen moet in de gemeente Dalfsen een ontheffing worden aangevraagd.

 

Het college stelt de raad daarom voor om de openingstijden voor winkels op feestdagen in de APV eveneens op te nemen. Door de feestdagen hierin op te nemen worden de winkelopeningstijden op zon- en feestdagen meer consistent en is er minder noodzaak om een ontheffing aan te vragen. Voor zowel eerste kerstdag als nieuwjaarsdag blijft gelden dat de winkels gesloten zijn op basis van de Winkeltijdenwet.

 

Net zoals bij het beleid voor de koopzondagen, is keuzevrijheid voor de ondernemers een uitgangspunt voor de opening van winkels op de feestdagen. De winkelier bepaalt zelf of deze gebruik maakt van de geboden mogelijkheden in de voorgestelde beleidswijziging. De voorgestelde wijziging geldt na het besluit van de gemeenteraad en treedt 8 dagen na bekendmaking in werking.

 

Huidige en voorgestelde openingstijden winkels

Een winkel mag in Dalfsen volgens de Winkeltijdenwet en APV als volgt geopend zijn:

 

Dag Openingstijden
doordeweekse dagen tussen 06:00 uur en 22:00 uur
Zondagen tussen 12:00 uur en 18:00 uur
Nieuwjaarsdag niet
Goede Vrijdag tot 19:00 uur
eerste Paasdag (zondag) niet
tweede Paasdag tussen 10:00 uur en 18:00 uur
Hemelvaartsdag tussen 10:00 uur en 18:00 uur
eerste Pinksterdag (zondag) niet
tweede Pinksterdag tussen 10:00 uur en 18:00 uur
24 december tot 19:00 uur
eerste Kerstdag niet
tweede Kerstdag

– op een zondag

– op een doordeweekse dag

 

tussen 12:00 uur en 18:00 uur

tussen 10:00 uur en 18:00 uur

4 mei tot 19:00 uur

Geef een reactie