25 Jaar Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen

Op donderdagavond 10 oktober 2019 viert de Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen haar 25 jarig jubileum in de Trefkoele in Dalfsen. Vandaar dat ik een gesprek had met voorzitter Fietje de Vries-van der Grift en Gerard Hullegie, die in het bestuur zit en vooral actief is in Lemelerveld.

De Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen (SPGD) is een belangenorganisatie die bestaat uit vrijwilligers. Het doel is de belangen te behartigen van mensen met een (functie)beperking en chronische zieken in de gehele gemeente Dalfsen, dus ook voor Lemelerveld. Het uitgangspunt hierbij is dat deze mensen volwaardig kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Er wordt aandacht gevraagd voor aangepaste voorzieningen aan en in openbare gebouwen en wegen. Zij informeren ook over de nieuwe ontwikkelingen binnen de Wet Maatschappelijk Ondersteuning, de Zorg en zij blijven in gesprek met de gemeente waarbij de belangen van de achterban leidend zijn. Er is regelmatig overleg met ambtenaren van de gemeente Dalfsen. Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van het gemeentehuis in Dalfsen.

Er zijn een drietal werkgroepen t.w. in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld die zich bezighouden met: Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar (BTB). De BTB’ers werken zelfstandig maar samen met een wijkbeheerder (ambtenaar van de gemeente) en bespreken de knelpunten. Ook wordt er voorlichting gegeven. De groepen 7 en 8 van het basisonderwijs krijgen een voorlichtingsles. Voor Lemelerveld wordt deze ondersteund door vrijwilligers Jeanette Horstman, Gerard Hullegie en Antoinette Evers (de laatste twee zijn ook lid van de SPGD). Alle drie moeten zij leven met een beperking. Deze les bestaat uit een inleiding met een film en een praktisch gedeelte met hindernisbanen voor rolstoelers en blinden met als doel de leerlingen zelf te laten ervaren hoe het is om een fysieke beperking te hebben. Soms is er een blindengeleidehond aanwezig. Daarnaast wordt er een persoonlijk verhaal gehouden door Antoinette, Gerard of Jeanette.

Welke zaken spelen op dit moment in Lemelerveld en wat is er in de achterliggende periode o.a. bereikt? Gerard Hullegie zit namens de BTB Lemelerveld in de Verkeerscommissie. Middels die commissie zijn er betere borden geplaatst bij de oversteek van de fietsstraat vanaf het kanaal bij Ten Broeke. Ook is er bij de plannen van de herinrichting van het Kroonplein geijverd voor meer ruimte om fietsen en scootmobielen te kunnen parkeren bij de Coöp. Dat is al toegezegd maar moet nog door de raad goedgekeurd worden.

Verder zijn er een aantal wensen:

  1. De Schoolstraat eenrichtingsverkeer maken
  2. Kanaalvisie: een mooi fietspad langs de Industriestraat
  3. Dat Rollators goed de stoepen op en af kunnen
  4. En van algemene aard: de toegankelijkheid van het Gemeentehuis in Dalfsen, waar de lift die er was, kapot is en niet meer gerepareerd wordt

In het VN-verdrag van juni 2016 wordt gesproken over een inclusieve samenleving. Dat houdt in dat mensen met een beperking (in Nederland 2,5 miljoen) evenveel waard zijn. Dat betekent maatwerk, zelfredzaamheid, participatie, toegankelijkheid en gelijke behandeling. Het bestuur van de SPGD wil een Startnotitie van de gemeente met daarin de prioriteiten. Deze is toegezegd maar moet nog uitgewerkt worden.

tekst en foto: Annet Schoorlemmer

Deel dit:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Advertenties

Sukerbiet op Social Media

Andere berichten