Uitnodiging voor de adventknutselmiddag

Op woensdagmiddag 29 november van 13:30 uur tot 15:30 uur is er een knutselmiddag voor alle kinderen uit groep 0 t/m 8 in het parochiecentrum van de Heilig Hart Kerk. De inhoud van deze middag heeft betrekking op de advent. De middag is kosteloos en voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd. Ouders zijn welkom om aanwezig te zijn, te kijken of hun kind een handje te helpen.

Als je het leuk vindt om te komen, geef je dan op door voor vrijdag 17 november een mailtje te sturen naar Cindy Simons; ronnie-cindy@planet.nl. Op zaterdag 2 december is er een kinderwoorddienst om 19:00 uur, na de dienst kunnen de kinderen hun knutselwerkje meenemen naar huis.

Het kinderpastoraat

Geef een reactie