Evaluatie netwerkbijeenkomst “Regeren is vooruitzien”

Evaluatie netwerkbijeenkomst "Regeren is vooruitzien"

Waardering van de avond per onderdeel
svp aangeven welk onderdeel het best of minst gewaardeerd wordt

Workshop

Vervolgbijeenkomst

Jouw informatie