Interview met Betsy Ramerman – Lijst 2, Plaats 1

Interview met Betsy Ramerman (bekijk alle interviews)

(CDA, Lijst 2 Plaats 1)

21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en jij doet mee voor het CDA in de gemeente Dalfsen en staat op plek 1.

Hoe gaat het met de campagne?

Goed, tien weken terug hebben we filmpjes gemaakt van kandidaten uit de verschillende kernen. Die komen via Facebook en Twitter voorbij zodat er elke keer wat nieuws komt. Daarnaast hebben we bij de beurs in Nieuwleusen gestaan. We hebben overal borden en spandoeken. We doen mee aan de debatten, in Lemelerveld en het ondernemersdebat. We waren ook aanwezig bij de pubquiz in Nieuwleusen. Het loopt dus al goed. We proberen een aantal onderwerpen te pakken: sociale huurwoningen bijvoorbeeld. Het schijnt dat op sommige plekken de huur enorm omhoog gaat na de eerste verhuring. Ik heb hier vragen over gesteld aan de burgemeester en wethouder. Dit heb ik vervolgens ook in de media gebracht en dan komt het CDA ook weer ‘in the picture’ over onderwerpen die de mensen raken.

En is het dan vooral de campagnetijd waarin dat soort onderwerpen naar voren komen?

Nee, ik vind eigenlijk: campagnetijd is met name posters en filmpjes, maar als het geen campagnetijd was geweest had ik die vragen ook gesteld. Ik heb ook een beetje een hekel aan de campagnetijd want ik vind eigenlijk dat je je tijdens die vier jaar de hele tijd moet laten zien en niet alleen tijdens de campagne. Ik draai al een tijdje mee en dan moeten mensen wel gezien hebben dat ik van het CDA ben, dat moeten ze al langer weten.

Heb je dat gevoel wel? Dat ze je kennen?

Mensen kennen mij wel en weten dat ik langer actief ben in de politiek, maar of ze nu weten dat ik van het CDA ben dat weet ik niet. Want ze noemen het ook wel eens plaatselijke belangen en dan is de link er weer meer met Gemeentebelangen, maar dat komt denk ik ook dat ik voorzitter ben geweest van Plaatselijk Belang en mensen zijn niet zó veel met de politiek bezig dat ze dat echt volgen.

Merk je een verschil in wat mensen weten over de gemeentelijke politiek en de landelijke politiek?

Ik denk dat heel veel mensen de landelijke politiek meer volgen, door kranten en dergelijke, dan het lokale. Ik denk dat ze lokaal niet echt zien als politiek. Eigenlijk weten sommige mensen ook helemaal niet wat de gemeente voor hen doet. Ik heb laatst ook een filmpje op Facebook gedaan over wat de Gemeente precies doet. Dan kun je zien wat we allemaal beslissen.

Is dat een taak voor de gemeente om zichzelf beter te profileren?

Ja, daarom hebben we nu ook ‘Dalfsen kiest’. Zo hebben we aangegeven hoe het werkt, maar dat zou eigenlijk door de jaren heen meer moeten gebeuren en niet alleen nu.

Je hebt de afgelopen jaren in de raad gezeten, zelfs als fractievoorzitter, hoe kijk je daarop terug?

Fractievoorzitter is nog niet zo heel lang, dat is net een jaartje. Daarvoor was ik gewoon raadslid. Dat laatste vond ik wel heel mooi want ik kwam vanuit Plaatstelijk Belang en dan ben je echt puur voor Lemelerveld bezig, en nu ben je toch gemeentebreed bezig en kijk je van een wat hoger niveau: Wat gebeurt er? Waar heeft dat gevolgen voor? Dat vind ik wel mooi ten opzichte van het Plaatselijk Belang hier in Lemelerveld omdat je wel naar de andere dorpen moet kijken. Iedere plaats heeft zijn rechten. Dan moet je goed kijken: Waar geef je het geld aan uit? Dan moet je wat meer overwegen. Fractievoorzitter zijn is iets extra waarbij je het gezicht wordt van de groep, het is net een extra uitdaging, waarbij je ook meer spreekt met de andere fractievoorzitters.

Even ter verduidelijking: Wat is precies het Plaatselijk Belang?

Plaatselijk belang is een groep in Lemelerveld die zich bekommert om de belangen van Lemelerveld. Toen ik er zat hadden ze bijna duizend leden, die ook een bijdrage deden zodat je die werkzaamheden kon uitvoeren, puur voor Lemelerveld.

Hoe vind je dat de gemeente Dalfsen is bestuurd?

Over het algemeen denk ik dat er goed bestuurd is. Er is veel gedaan: Het Kulturhus loopt mooi, het sportpark is mooi. Als je kijkt naar andere dorpen als je daar met je kinderen naar de sport gaat denk ik wel eens: Wij hebben het thuis best luxe allemaal. Aan de andere kant is er wel vrij veel gesnoept van de reserves dus wij hebben wel gezegd: een pas op de plaats is nu wel even goed. De kernen zijn nu goed voorzien en de middelen moeten nu weer wat aangroeien, van 10 miljoen naar 3 miljoen. Dat is niet zorgelijk want we zijn een gezonde gemeente maar nu moeten we wel oppassen dat we niet als Ommen te veel uitgeven.

Zijn er partijen die dat te weinig doen?

Dat valt op zich wel mee. PVDA heeft soms nog wel de opmerking dat we zoveel reserves hebben en dat we wel meer kunnen uitgeven, maar over het algemeen denkt iedereen wel: nu is het even klaar. Dat merk je sowieso wel in de gemeente Dalfsen, 80% van het verkiezingsprogramma is eigenlijk hetzelfde. Het is net die laatste 20% die een beetje afwijkend is gezien het landelijke hoofdthema.

Waarom moeten de Lemelervelders op jou stemmen?

Ik doe veel vrijwilligerswerk en ben actief in het dorp, zo kan ik goed opvangen wat er speelt. Het CDA-gedachtegoed van ‘Wees zuinig op wat je hebt’  vind ik een goede gedachte: het gerealiseerde zo goed mogelijk in stand houden. Ik denk dat ik daarin als persoon goede afwegingen kan maken: Wat is goed voor het dorp en wat niet? Wat is nodig?

Is er nog een belangrijk verschil tussen de lokale partij en de landelijke partij?

De lokale partij kijkt wel zoveel mogelijk naar de landelijke richtlijn maar dat hoeft natuurlijk niet. Als wij het niet eens zijn met CDA-landelijk maar we denken wel dat iets goed is voor de gemeente dan kunnen we daarin afwijken. Het voordeel is wel weer dat wij als landelijke partij, als je het bijvoorbeeld hebt over dossier Lelystad, daar hebben wij brieven over gestuurd naar landelijk. We hebben Maurits Martels ingeschakeld en we hebben het CDA van de provinciale staten ingeschakeld, en daarmee gelobbyd, ook naar landelijk toe. Dat heeft een partij als Gemeentebelangen niet.

Wat zou je het liefst willen veranderen aan de gemeente Dalfsen?

Het is vooral belangrijk dat wat we nu hebben behouden, en dat we nu met name de menselijke kant opgaan. Er is nog steeds armoede in gemeente Dalfsen. We hebben een voedselbank in Dalfsen, een kledingbank, een speelgoedbank, het zijn mooie initiatieven maar eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn. Ik vind dat we de bron moeten aanpakken: Waar zit het probleem dat de mensen zichzelf niet kunnen redden? Uiteindelijk wil ik daar het probleem aanpakken, zodat het andere niet meer nodig is. We hebben nu heel veel in stenen geïnvesteerd, in gebouwen. Dat functioneert nu goed, dus ga nu eens richting de mensen. Zorg dat iedereen kan genieten van al het moois dat we hier in Dalfsen hebben. Iedereen zou in deze gemeente een goed salaris moeten kunnen hebben om zich te kunnen redden. We moeten met die mensen in gesprek. Dat zal maatwerk zijn, maar dat vind ik dan belangrijker dan nog meer investeren in bijvoorbeeld wegen. Het moet allemaal goed onderhouden blijven maar de menselijke kant daar moet nu meer aandacht voor komen.

Dus je bent nu op een punt gekomen dat je verandert van focus?

Ja.

Als we vooruitblikken op de verkiezingen: Hoeveel zetels denk je dat jullie gaan halen?

Ik ga er een beetje vanuit dat we die zes die we nu hebben wel houden, ik hoop op één of twee meer. Ik verwacht dat D66 ook wel wat meer gaat krijgen, zij zijn ook heel actief met Hoog-Overijssel. Maar dan denk ik: Dat is één ding en CDA is wel actiever geweest, dat komt natuurlijk ook omdat we meer zetels hadden. We hebben veel woonvisie geschreven en we hebben heel veel dingen opgezet de afgelopen jaren. Wij zijn wel een brede partij die het prima kan, maar straks gaan de mensen het oordeel geven en het blijft lastig te voorspellen.

Zijn er partijen waarmee je het liefst een coalitie zou willen vormen? Zou je weer door willen gaan in de coalitie met Gemeentebelangen zoals de afgelopen vier jaar?

Wij houden eigenlijk alle deuren wel open. De afgelopen periode is het goed gegaan samen met Gemeentebelangen, we zijn het vaak wel eens met elkaar. We hebben ook wel gezegd: Als het wordt zoals landelijk met CU en D66 dan zouden wij ons daar ook in kunnen vinden.

Heb je zelf ambities om wethouder te worden?

Ik sta er niet negatief tegenover, ik vind het wel een hele impact hebben voor het gezin. Als ik kan kiezen zou ik het liever op een later termijn hebben maar ik heb ook wel gezegd: Als we twee wethouders mogen leveren dan ga ik ook. Dan heb ik ook het gevoel dat het zo moet zijn en dan ga ik dat thuis ook regelen.

Zijn er nog laatste dingen die je de Lemelervelders wilt meegeven over jou, de partij of de verkiezingen?

Ga in ieder geval stemmen, ook al is het geen CDA. Ik vind het belangrijk dat mensen wat met hun stem doen.

 

Tekst: Vincent Heerink

Geef een reactie