hart voor handicap

Hart voor Handicap dankt alle collectanten en gulle gevers!

 

In de week van 2 tm 8 juli hield Hart voor Handicap haar jaarlijkse collecte voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte voor AGON-Nijverdal e.o.  De opbrengst van de collecte in Lemelerveld is   € 671.05.

Hart voor Handicap verzorgt de collecte van de Algemene Gehandicapten Organisatie Nederland (AGON) afdeling Nijverdal e.o. Het geld dat Hart voor Handicap ophaalt, gaat o.a. naar individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen met een beperking die buiten elke regeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en zorgverzekeraar vallen. Ook wordt sociaal, juridisch, financieel en belasting advies gegeven aan mensen met een beperking.

Deze hulpverlening is hard nodig om de gehandicapte medemensen een volwaardig leven te geven met hun beperking of chronische ziekte. Eigen regie en niet (altijd) afhankelijk te zijn van anderen. Dit kan soms met een sta-op stoel of een speciale matras, maar ook met een autoaanpassing zodat iemand zijn mobiliteit terugkrijgt en weer kan gaan werken en een eigen inkomen kan verdienen. Ook kan een bijdrage gegeven worden voor de aanschaf van een computer om via het internet contacten te leggen of voor een hobby of (vrijwilligers)werk.

AGON-Nijverdal e.o. geeft ook sociaal, financieel en juridisch advies aan mensen met een beperking. AGON-Nijverdal e.o. heeft hiervoor adviseurs, dit zijn vrijwilligers die door haar worden opgeleid. Voor contact stuur een mail naar info@agon-nijverdal.nl.

De collecte Hart voor Handicap voor 2018 staat gepland in week 27 van 2 tm 7 juli 2018.

Hart voor Handicap dankt alle gulle gevers en in het bijzonder de collectanten die een paar uur van hun tijd hebben gegeven om zich in te zetten voor mensen met een handicap.

Wij kunnen niet zonder u!

Geef een reactie