CDA Dalfsen: “Stelt schriftelijke vragen over overlast eikenprocessie rups”

Het CDA krijgt veel vragen over de groeiende overlast van de eikenprocessierups en de gevolgen voor de volksgezondheid. Het raakt vooral de kwetsbare groepen zoals bv kinderen. De media staat er vol van, het treft dus niet alleen Dalfsen.

Op de site van de Gemeente Dalfsen wordt duidelijk aangegeven dat er in het buitengebied geen actie wordt ondernomen, met uitzondering van uit- en inritten en doorgaande fietsroutes.

De CDA-fractie stelt dan ook de volgende vragen aan het college van B&W van de Gemeente Dalfsen:

1. Is het mogelijk om de nesten boven drukke (recreatieve) wandel en fietsroutes wel weg te zuigen cq te bestrijden.
2. Wat wordt gedaan met Meldingen Leefomgeving, waarin verzocht wordt om bestrijding op een bepaalde route?
3. Wordt erover nagedacht om de eikenprocessierups te bestrijden door bv Entonem?

De CDA fractie vind het belangrijk dat mensen buiten bewegen. Dit moet niet belemmerd worden door gezondheidsrisico’s als gevolg van deze rups.

Geef een reactie